субота, 14 березня 2015 р.

Учасник заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" у номінації "Образотворче мистецтво" від Кіровоградської області


Резніченко

Вікторія

Сергіївна 


Останнє місце роботи:
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання - «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Педагогічний стаж:
5
Кваліфікаційна категорія:
"спеціаліст другої категорії"
Педагогічне кредо:
«Великі люди не створені природою, а самі себе створили»
Інноваційні форми роботи та технології, що використовує:
Особистісно-орієнтовані технології навчання допомагають мені визначити життєвий досвід кожного учня, пізнавальні та художні здібності; формувати позитивну мотивацію школярів до пізнавальної діяльності, потребу в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; озброїти учнів механізмами адаптації, саморегуляції, самооцінювання, самовиховання. Інформаційно-комунікаційні технології сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва, виконують функцію «підтримки». Розроблено серію електронних презентацій до уроків образотворчого мистецтва, що розширюють знання учнів з історії мистецтва («Первісне мистецтво», «Стилі в мистецтві», «Види мистецтв»), особливостей побуту українського народу («Декоративно-прикладне мистецтво», «Чарівна витинанка»); ознайомлюють школярів з життям та творчістю українських художників, народних майстрів («Україна Ñ! ƒ творах А. Куїнджі», «Рослинний світ очима К. Білокур», «Розписи М. Приймаченко» тощо). На уроках узагальнення знань пропоную учням за комп’ютером виконати тестові завдання, розв’язати кросворди. Вивчаючи теми з шрифтової графіки та дизайну, даю завдання учням на створення плакатів, афіш, буклетів, екслібрисів, емблем, листівок, вивісок за допомогою графічних редакторів. Мультимедійні засоби дають можливість здійснити віртуальні екскурсії до музеїв та уявні подорожі («Подорож до пустелі», «Морська далечінь» (4 клас), «У майстерні художника» (5 клас), «Творчість українських митців» (6 клас), «Видатні музеї світу» (7 клас)); інтегрувати візуальне та музичне сприйняття світу. Використання проектної технології на уроках образотворчого мистецтва дозволяє розширити знання та вміння учнів, навчити їх самостійно оволодівати навчальним матеріалом. Ефективним інструментом проектної діяльності вчителя і учнів на сьогоднішній день є інформаційно-комунікаційні технології. Створені учнями проекти, розвивають у них вміння систематизувати, узагальнювати, виділяти головне в знайденому матеріалі; дають можливість за допомогою візуальних образів на вищому рівні презентувати результати своєї роботи. Результатом проектної діяльності є: електронні учнівські презентації («Види декоративно-прикладного мистецтва», «Графіка», «Живопис» (5 клас), «Жанри в образотворчому мистецтві» (6 клас), «Стилі в архітектурі» (7 клас)); творчі завдання; мистецькі альбоми («Пам’ятки українського мистецтва», «Культурна спадщина народів світу» тощо), плакати. Ігрові технології сприяють: створенню сприятливого мікроклімату на уроці, умов для соціалізації особистості школяра та його виховання; розвитку творчих здібностей, образного мислення, спостережливості учнів; посиленню мотивації навчання; підвищенню результативності уроків. Застосовую ігрові технології через проведення уроків-ігор: «Знайди помилку», «Хто краще знає та пам’ятає», «Аукціон» тощо; використання на уроках образотворчого мистецтва художньо-творчих сюжетно-рольових ігор, які включають пантоміму, інсценізацію, театрал! ізацію, художньо-конструкторські ігри («Фабрика виготовлення іграшок», «Ательє з пошиття одягу», «Майстерня з виготовлення прикрас»); інтелектуальні художні ігри (вікторина, КВК, «Мистецьке лото»; ігрових завдань як ребуси, кросворди).
Власний особистісний і педагогічний портрет:
Упродовж своєї педагогічної діяльності працюю над проблемою: «Вплив уроків образотворчого мистецтва на становлення особистості учнів». З цією метою проводжу нестандартні типи уроків (уроки-ігри, уроки-сценарії, уроки-пошуки, уроки-дослідження, уроки-екскурсії, музейні уроки); застосовую інноваційні художньо-педагогічні технології (інформаційно-комунікаційні, проектні, ігрові, проблемно-евристичні тощо); використовую різноманітні методи навчання (когнітивні, креативні, інтерактивні), нетрадиційні художні техніки (кляксографія,! ниткографія, малюнок по солі, малюнок зубною щіткою, малюнок мильними бульбашками, гратографія тощо). Це дає змогу розвивати в учнів креативність, самостійність, ціннісне ставлення до мистецтва. Моя діяльність як вчителя образотворчого мистецтва не обмежується лише викладанням предмета. Вагоме місце в ній відводиться організації та проведенню позакласних заходів. Охоче проводжу майстер-класи з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва для учнів та вчителів школи, міста, області. Значну роль у своїй діяльності надаю роботі щодо виявлення та розвитку обдарованих дітей у сфері образотворчого мистецтва, залучення їх до художньої творчості. Мої вихованці є активними учасниками художніх конкурсів шкільного, міського та Всеукраїнського рівнів. Художні та творчі здібності учнів розвиваю на основі любові до оточуючого середовища, шанобливого ставлення до культури та традицій рідного краю. Беру активну участь у роботі циклового шкільного методичного об’єднання, Школи педагогічної майстерності, де ділюся з колегами своїми напрацюваннями. Є членом обласної творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури з проблеми «Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у ході реалізації Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво». Значну увагу приділяю впровадженню нових програм з образотворчого мистецтва. Окрім педагогічної діяльності в школі, проявляю себе і як художник. Беру участь у мистецьких міських та Всеукраїнських художніх виставках, мої твори друкуються в альбомах-каталогах. У 2013 році рішенням Атестаційної комісії Національної спілки майстрів народного мистецтва України атестована на народного майстра-витинанкаря. Дружба, відповідальність, чуйність, порядність, доброзичливість – загальнолюдські цінності, на яких будую своє життя. Сім’я є тим джерелом, що спонукає до досягнення творчих здобутків та виступає запорукою моїх успіхів.
Посилання на власний блог:
Відеозапис майстер-класу:

1 коментар:

  1. Бажання є рушійна сила душі, душа, позбавлена ​​бажань, застоюється. Потрібно бажати, щоб діяти, і діяти, щоб бути щасливим. К. Гельвецій
    Успіху у заключному турі Конкурсу

    ВідповістиВидалити