пʼятниця, 13 березня 2015 р.

Учасник заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" у номінації "Правознавство" від Кіровоградської області


Ворона

Сергій

Олексійович


Останнє місце роботи:
Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Педагогічний стаж:
13
Кваліфікаційна категорія:
"спеціаліст вищої категорії"
Звання:
"старший учитель"
Педагогічне кредо:
”Вчитель мусить бути творцем. А якщо його праця лише ремесло, тоді немає в світі тяжчого ремесла“. (Адольф Дістервег)
Інноваційні форми роботи та технології, що використовує:
В епоху інформаційного суспільства та глобалізації, епоху докорінних змін та модернізації освітньої системи України, учнів, які є активними користувачами соціальних мереж, освітніх та розважальних сайтів важко здивувати і зацікавити інформацією зі шкільних підручників. Сучасний учитель вже не має морального права проводити уроки з позиції «Я - єдине і правильне джерело інформації». Молода людина щодня стає свідком масового порушення вимог законності, правового нігілізму та низького рівня правової культури переважної більшості ! громадян України старшого покоління. І такі фактори заважають вчителю правознавства підтримувати постійний інтерес учнів до свого предмета, пропагувати ідею важливості його якісного вивчення. Достукатися до дитини, доторкнутися до струн її душі з кожним роком стає все важче, але цілком можливо. Це справжнє мистецтво, яке вимагає від сучасного вчителя не лише креативності, ораторських і акторських здібностей, не тільки досконалого знання методики викладання та психології, а й вільного володіння інноваційними формами та технологія! ми організації навчально-виховного процесу. Досліджуючи науково-методичну проблему «Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого та правового мислення учнів», варто зазначити, що окреслене питання сьогодні набуває актуальності у площині пошуку простих, разом з тим результативних шляхів викладання на основі практичної реалізації принципу свідомості й активності навчання Давньогрецький філософ Сократ ще в V столітті до н.е. говорив:«Я не можу навчити всіх усьому, але можу вплинути на мислення моїх учнів». Аналізуючи поняття «мислення», враховуємо результати досліджень та концепцій психологів Т. Єгорова, Г. Костюка, Р. Натадзе, С. Рубінштейна, а саме «мислення» ─ це процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках та відношеннях. Відповідно творчим мисленням можна вважати мислення, результатом якого є відкриття ! принципово нового чи удосконаленого вирішення того чи іншого завдання. Тобто це мислення, спрямоване на творення нових ідей. Розкриваючи поняття «правового мислення», спираючись на власний досвід викладання предметів правознавчого спрямування, методичні і дидактичні розробки вчителів-практиків О. Наровлянського, В. Машіки, С. Терно, С. Нетьосова,В.Суткового,Т.Ремех розуміємо «правове мислення» – як мислення вищого ступеня розвитку особистості, яке включає в себе різні види мислення: образне, аналітичне, логічне, творче, критичне. І від того наскільки методично грамотно вчитель використає технології, методи, прийоми, форми навчання,залежить його успіх чи н! евдача на шляху формування особистості з високим рівнем правової культури, розвинутим правовим мисленням та сформованими громадянськими якостями. У процесі реалізації науково-методичної проблеми активно використовується комбінування традиційних та інноваційних технологій навчання. На уроках та позакласних заходах переважають організаційна і стимулюючо-мотиваційна функції навчання. Стиль спілкування – демократичний: заохочується плюралізм думок, підтримується ініціатива учнів. У доцільному поєднанні використовуються основні форми навчання: індивідуальна, парна, групова, фронтальна, дистанційна. Інноваційний урок – це динамічна, варіативна модель організації навчальної діяльності учнів протягом визначеного часу. Учитель прагне професійного зростання, самовдосконалення. Саме цей процес і є інновацією. Винахідницька діяльність учителя на інноваційному уроці проявляється в різноманітних і оригінальних завданнях, неординарних діях, конструктивних пропозиціях, захоплюючих інтерактивних вправах, нестандартному конструюванні етапів уроку, створенні ситуацій успіху, організації творчої діяльності школярів. Ось чому я відд! аю перевагу таким інноваційним видам уроків: урок-дослідження, семінар-практикум, урок-презентація, урок на основі проектної діяльності. Для досягнення результативності діяльності учнів і учителя на вказаних уроках не варто зосереджуватися на використанні лише однієї інноваційної технології навчання, потрібно експериментувати і комбінувати елементи різних технологій у межах одного уроку, серії уроків. Як показала практика, найбільш результативним є комбінування таких технологій навчання, як: інформаційно-комунікаційних, інтерактивних, проектної, проблемного та критичного навчання. Наприклад, для учнів 10-11 класів правового профілю та для роботи з обдарованими учнями цілком виправданим є застосування прискореного та збагаченого навчання на основі проектної технології та випереджальних диференційованих домашніх завдань. Для активізації пізнавальної діяльності вихованців та розвитку їхнього творчого і правового мислення на основі дистанційних технологій, диференційованого підходу та блогу http://femida-nvk26kir.at.ua/ організовуються та проводяться інтернет-олімпіади, інтелектуальні ігри, он-лайн тестування. Для проектування індивідуальної траєкторії розвитку учня надаються консультації з використанням icq та skype технологій. Для організації і проведення інноваційних уроків та дистанційного навчання, зберігання і розробки завдань та інтерактивних вправ використовуються хмарні освітні технології: • онлайнові сховища даних Slideshare, Google Диск; • он-лайнові редактори тестів Onlinetestpad, master-test; • ресурси для створення карт знань і візуалізації Cacoo, Mindomo; • ресурс для створення навчальних матеріалів Learningapps. Практична значимість таких поєднань технологій полягає у забезпеченні можливостей отримання результатів, виражених не тільки в предметному форматі, а й у вигляді універсальних знань та умінь, що є основою предметної компетентності. У перспективі планую організовувати та проводити інтернет-конференції, вебінари та разом з учнями створювати навчальні телекомунікаційні проекти. Інноваційні технології навчання ґрунтуються на довірі до дитини, спираються на її здатність відповідати за себе, стимулюють вироблення почуття гідності, самоповаги, поваги до прав інших людей, допомагають їй легше пройти процес соціалізації в сучасному суспільстві, стати компетентною і успішною особистістю. Тому перед учителем правознавства сьогодні стоїть важливе завдання – генерувати та запроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні ідеї та технології, спрямовані на розвиток творчого потенціалу та самореалізацію всіх без винятку учнів.
Власний особистісний і педагогічний портрет:
Юриспруденції присвячується… Кліо мене надихає, Феміда сили Духу додає. Цікаві пелюстки зриваю, Щодня вивчаючи тебе. Ти ведеш мене в царство законів Крізь події різних епох. І з тобою я почуваюсь Як справжній олімпійський бог. Лиш з тобою я суддя, адвокат і консул І поради всім даю наче юрисконсульт. Конституції, реформи, політичне життя – Не мислю без тебе свого я буття. Ти безцінне джерело у моєму житті, Я з тобою щохвилини наяву і уві сні. Cергій Ворона Мій степовий край відомий на весь світ славними педагогічними традиціями, пов’язаними з діяльністю В. Сухомлинського, І. Ткаченка, О. Хмури та ін. Тому не випадково, що одна з моїх дитячих мрій здійснилася – я обрав професію Учителя. І вже 13 років працюю в стінах рідної школи – комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» – на посаді вчителя історії та правознавства. У сучасних умовах без самоосвіти якісно викладати правознавство неможливо. Систематичне ознайомлення з новинками законодавства та педагогічної преси, аналіз та адаптація дидактичних, методичних та навчальних розробок вчителів-практиків Олександра Наровлянського та Віктора Машіки вплинули на моє професійне становлення як вчителя правознавства. І закрутилось-завертілось. Вивчення і викладання правознавства стали не тільки професійним обов’язком, а й одним із моїх захоплень. Юридичні ребуси, рівняння, задачі, тести, завдання для олімпіад, конкурсів та інтелектуальних ігор, дослідження та активне впровадження у навчально-виховний процес інноваційні технології та форми навчання стали основою власного педагогічного досвіду. А як результат кропіткої самоосвітньої діяльності – крім викладання традиційного предмету освітньої галузі ”Суспільствознавство“ - викладання курсів за вибором: ”Права дитини“, ”Права людини“, ”Громадянська освіта“, ”Досліджуючи гуманітарне право“, ”Історія рідного краю“, керівництво роботою історичного клубу ”Кліо“ та ініціювання створення і очолювання шкільних клубів юних правознавців ”Ренесанс“, ”Слуги Феміди“. Для плідної і результативної співпраці з моїми вихованцями, їхніми батьками, колегами у вересні 2011 року був створений персональний блог femida-nvk26kir.at.ua, як навчально-інформаційне та методичне джерело. Наразі даний блог допомагає у самореалізації не лише як творчого вчителя-предметника, як класного керівника та керівника шкільного методичного об’єднання вчителів освітньої галузі ”Суспільствознавство“, а й стати фасилітатором у процесі здійснення самоосвітньої діяльності учнів у площині їхнього індивідуального саморозвитку. Сьогодні можна констатувати той факт, що учні та учениці, яких навчаю щороку, стають переможцями міських та обласних олімпіад з історії і правознавства, міських та обласних етапів конкурсу-огляду на кращого знавця Конституції України та права, Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків ”Лелека“, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в номінації ”Історія“. Випускники теж мене радують своїми здобутками: високими результатами на ЗНО з історії України (набирають від 190 до 198 балів), навчанням за державним замовленням на юридичних та історичних факультетах у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Києво-Могилянській академії, Національному університеті імені Тараса Шевченка, Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого, Харківському національному університеті внутрішніх справ. Чимало моїх вихованців працюють зараз в органах прокуратури, юстиції та внутрішніх справ. Детальнішу інформацію щодо професійних досягнень та досягнень учнів (учениць) можна переглянути на ! блозі у рубриках ”Мої досягнення“, ”Мої публікації“, ”Моя гордість“. У вільний від роботи час я пишу вірші, захоплююсь етнографією, психологією, культурологією, релігієзнавством, ейдетикою, англійською мовою. Люблю природу, намагаюсь жити з нею в гармонії. Обожнюю подорожі, море і гори, отримую психоемоційну насолоду від плавання, стрибків у воду, снорклінгу та гірськолижного спорту. Дотримання сімейних цінностей, родинних звичаїв та традицій, допомога ближньому, толерантність, активна громадянська позиція, повага до прав інших людей, чесність і відповідальність – це найголовніші орієнтири в моєму особистому та професійному житті.
Посилання на власний блог:
Відеозапис майстер-класу:

2 коментарі:

  1. У житті часто так буває, що результат певної діяльності в деякій мірі залежить хоча б від краплинки удачі... Удачі у заключному турі Конкурсу

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Ларисо Степанівно! Красно дякую Вам за підтримку, мудрі поради, побажання! Дуже приємно, що в галузі освіти ще залишились такі відповідальні та небайдужі професіонали як Ви. Бережіть себе.З повагою, Сергій Ворона.

      Видалити