четвер, 12 березня 2015 р.

Учасник заключного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" у номінації "Українська мова та література" від Кіровоградської області

Бойко 

Людмила 

Борисівна

Останнє місце роботи:
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Педагогічний стаж:
16
Кваліфікаційна категорія:
«спеціаліст вищої категорії»
Педагогічне кредо:
«…вчитель мови і літератури мусить бути насамперед словопоклонником … слово ж бо освітлює душу людську, душу дитини" ( Ю. Щербак).
Інноваційні форми роботи та технології, що використовує:
Інноваційні форми роботи та технології уможливлюють досягнення високої якості освіти; освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження в різних соціальних сферах. Для формування громадянських та загальнокультурних компетентностей учнів практикую поєднання елементів традиційних та інноваційних технологій організації навчальної діяльності, чим забезпечується цілісний педагогічний вплив, не на окремі якості особистості, а на її структуру в цілому. Серед педагогічних технологій віддаю перевагу технології особистісно орієнтованого навчання, що сприяє індивідуалізації навчання, здійсненню диференційованого підходу, самовираженню, самореалізації особистості. Для глибокого осмислення художнього твору прагну, щоб школярі відчували себе творчими особистостями. На допомогу приходять елементи суґестивної технології, яка сприяє формуванню ціннісного ставлення до духовних надбань нашого народу, розвитку образного мислення, творчої та інтелектуальної допитливості, забезпечує зв'язок між поколіннями. З метою активізації уваги, підвищення інтересу до вивчення предмета використовую ігрові технології. Навчальна гра може тривати від кількох хвилин до цілого уроку, а також виявлятися в позакласній роботі. Нині освіта спрямована на утвердження демократії і гуманізму, що передбачає формування в учнів таких якостей, як активна громадянська позиція, толерантність, пріоритетність загальнолюдських цінностей. Головними проблемами, на які сьогодні орієнтує дидактика, мають бути не просто питання «що вчити?», а «для чого вчити?». Тому пріоритетами державної політики розвитку освіти є особистісна орієнтація, формування національних цінностей, створення умов для формування громадянської та загальнокультурної компетентностей школярів. Вирішенню цих завдань сприяє реалізація технології гуманізації педагогічної діяльності, трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. Застосування складових проектної технології орієнтує на активний спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на практиці. Метод проектів як технологія у сучасних умовах трансформувався у проектну систему організації навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань проектів. Технологія розвивального навчання формує активне, самостійне творче мислення учнів, а відтак уможливлює поступовий перехід до самостійного навчання. У навчальній діяльності прагну забезпечувати гнучкість вибору прийомів і методів створення академічних ситуацій, які «оживляють» уроки. Ефективним вважаю проблемне навчання. Для полеміки вибираю те, що може викликати труднощі в розумінні авторської позиції, схвилювати. Створюю проблемні ситуації і на уроках української мови: видозмінюю мовний матеріал, аналізую, конструюю тощо. Процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм організації навчальної діяльності застосовую елементи інтерактивної технології ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Використання персонального комп'ютера є нововведенням у навчальному процесі. Інформаційно-комунікаційної технології навчання надають доступ учням до нетрадиційних джерел інформації, забезпечують можливості для творчої діяльності, формування професійних навичок, реалізації нових форм та методів навчання. Візуалізація - один із важливих засобів мотивації до навчання. За допомогою соціальних сервісів Web 2.0 створюю інтерактивні плакати, карти знань, хмари тегів тощо. Зокрема, сервіс Tagxedo плідний при розробці завдань для формування понятійного апарату. Іншим цікавим додатком Web 2.0 для підтримки навчання та процесу викладання за допомогою інтерактивних модулів є Learning Apps - соціальний сервіс для створення інтерактивних вправ. Створені у ньому сервісі роботи опубліковані на блозіhttp://ludmila-boyko.blogspot.com/p/2.html. Cacoo - сервіс, який дозволяє працювати над одним завданням кільком учням одночасно, що сприяє формуванню освітніх навичок ХХІ століття. Сервіс Dipity цікавий при створенні «стрічки часу». На уроках літератури пропонуємо учням скласти історію розвитку якої-небудь події чи біографії особистості. Використання інноваційних технологій на уроках уможливлює розширення кола навчальних задач, в тому числі - й нового типу.
Власний особистісний і педагогічний портрет:
Шкільний дзвінок знову й знову кличе мене на урок, наповнює життя змістом, спогадами, бажанням творити. Я — учитель, а значить вихователь, педагог, артист, скульптор дитячої душі. Люблю дітей, школу, рідне слово — щире, доброзичливе, емоційне, яке викликає в учнів прагнення пізнавати, досліджувати, удосконалюватися. За плечима багато уроків, вдалих і невдалих, класичних і нетрадиційних, підготовка учнів до різноманітних конкурсів, олімпіад, їхні (а значить і мої) перемоги й вагомі досягнення. Більше 16 років шліфую педагогічну майстерність, шукаю нові методики, інноваційні підходи до навчання. Хочу, щоб мої учні не тільки мали міцні знання, а й влучно оперували словом, захоплювалися надбаннями літератури. Хочу бачити їх справжніми особистостями, по-своєму унікальними й неповторними, свідомими громадянами України, здатними обрати власний шлях на тернистій дорозі життя. Найвищою мірою визнання, мірилом копіткої праці вважаю любов і довіру учнів, повагу колег, розуміння батьків. «Справжній учитель не той, хто навчає, а той, у кого навчаються». Тож прагну бути справжньою, мати значний багаж знань і бажання ділитися ним. Як справжній педагог завжди вірю у краще майбутнє для своїх учнів.
Посилання на власний блог:
Відеозапис майстер-класу:

1 коментар:

  1. Перемога вважається перемогою, тільки якщо доведена до кінця. Бернар Вербер "Подих богів"

    ВідповістиВидалити